Wi-Fi

Međunarodni aerodrom SARAJEVO omogućava pristup internetu putem WIFI mreže za posjetitelje i putnike u zoni Odlazaka (Gate), zoni Dolazaka i u glavnom holu. Besplatan WIFI pristup je omogućen u trajanju od 60 minuta, a putnici i posjetitelji koji žele imati pristup internetu duže od predviđenog besplatnog perioda i dalje mogu kupiti vaučer na našim prodajnim mjestima (u ugostiteljskim objektima).

Ova izjava o privatnosti objašnjava naše politike i prakse vezane za prikupljanje, upotrebu i objavljivanje ličnih informacija koje prikupljamo u vezi sa pružanjem usluge besplatnog i plaćenog pristupa internetu putem WIFI mreže.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Ako koristite WIFI naš sistem bilježi jedinstvenu referencu vašeg uređaja kojim se povezujete (fizička adresa mrežne kartice tzv. MAC adresa).

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Jedinstvena referenca Vašeg uređaja nam je potrebna kako bi smo vam omogućili pristup WIFI mreži prema predviđenim uslovima.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Prikupljeni podaci o MAC adresama se čuvaju 31 dan.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Podaci prikupljeni prilikom pružanja usluge pristupa internetu putem WIFI mreže se ne dijele sa vanjskim stranama.