Danova Next

Projekat „DANOVA NEXT“ („Pametna transportna mreža za pristupačnost putnicima sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Dunavskoj regiji kroz inovativne usluge“) odobren je za finansiranje u sklopu programa prekogranične saradnje INTERREG-DUNAV 2021-2027.

Projekat DANOVA NEXT predstavlja nastavak projekta DANOVA, koji je uspješno realizovan u sklopu programa INTERREG DUNAV 2014-2020.

Opšti cilj projekta „DANOVA NEXT“ je unapređenje pristupačnosti prevoza u Dunavskoj regiji za sve osobe sa invaliditetom kroz inovacije i uspostavljanje pametne mreže između aerodroma, luka i lokalnog gradskog prevoza.

Projektni konzorcijum se sastoji od 16 partnera i 2 pridružena partnera. Iz Bosne i Hercegovine projektu se pridružio Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Projektni period: 01.01.2024 - 30.06.2026. godine.
Budžet projekta: 2.622,400 EUR
Budžet Međunarodnog aerodroma Sarajevo je 165.000,00 EUR-a