VIP usluge

Međunarodni aerodrom Sarajevo pruža uslugu korištenja usluga VIP salona i salona poslovne klase za korisnike aerodromskih usluga koji izraze želju za korištenjem istih. Upotreba navedenih usluga je dobrovoljna a Međunarodni aerodrom Sarajevo prikuplja određeni set ličnih informacija, potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti usluge VIP salona i salona poslovne klase.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Da bi smo na adekvatan način pružili VIP usluge potrebni su nam osnovni podaci o korisniku usluge (ime i prezime korisnika, kompanija, adresa ili e-mail adresa, kontakt telefon), kontakt informacije o osobi koja vrši rezervaciju (e-mail adresa i kontakt telefon), informacije za plaćanje (broj kartice za plaćanje ili broj bankovnog računa, datum i vrijeme korištenja, novčana vrijednost, potpis), te osnovne informacije o putovanju korisnika usluge (ruta putovanja).

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Navedene podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi mogli adekvatno provesti usluge koje se nude u sklopu nekog od paketa VIP usluga. Svrha obrade ličnih podataka putnika, posjetilaca ili poslovnih partnera je utvrđivanje identiteta putnika sa kojim Društvo zaključuje neformalni Ugovor o korištenju salona i izvršenje zakonske obaveze ispostavljanja fakture.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Podaci koje Međunarodni aerodrom Sarajevo prikuplja u procesu provedbe VIP usluge se čuvaju na period ne duži od 3 godine.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Međunarodni aerodrom Sarajevo ne dijeli ove podatke sa trećim stranama.

Voditelji individualnih VIP programa s kojima Međunarodni aerodrom Sarajevo ima saradnju (npr. Lounge Key, Dragon pass, Lounge Me i dr.) prikupljaju određeni set podataka shodno svojim potrebama. U provedbi VIP programa za ove organizacije, Međunarodni aerodrom Sarajevo prikuplja i obrađuje ove podatke za navedene kompanije prema njihovim zahtjevima i uputama (u ovom slučaju Međunarodni aerodrom Sarajevo sa pojavljuje kao obrađivač podataka). Za specifične politike privatnosti preporučujemo da direktno kontaktirate organizacije koje su vlasnici ovih VIP programa.