Lost & Found

Ova izjava o privatnosti objašnjava naše politike i prakse vezane za prikupljanje, upotrebu i objavljivanje ličnih informacija koje prikupljamo u vezi sa našim uslugama izgubljeno i nađeno.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Kada putnik prijavi da je izgubio predmet na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, načelno ćemo prikupiti lične informacije kao što su njegovo ime, kontakt informacije (npr. broj telefona i e-mail adresa) i opis izgubljenog predmeta. Prilikom preuzimanja izgubljenog predmeta, prikupljamo dodatne lične podatke kao što su broj ličnog dokumenta (lična karta, pasoš, i sl.) te osobni potpis vlasnika zagubljenog predmeta/prtljaga.

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Ove informacije su nam potrebne da bismo identifikovali i kontaktirali vlasnika izgubljenog predmeta i da bismo povezali izgubljeni predmet sa bilo kojim pronađenim predmetima, te kako bismo adekvatno zabilježili preuzimanje predmeta od strane vlasnika. Lični podaci u evidenciji korisnika usluga Odjela za izgubljeni-nađeni prtljag obrađuju se u svrhu provođenja zakonskih prava i obaveza po pitanju izgubljenih i nađenih stvari.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Informacije u procesu izgubljeno i nađeno se čuvaju na period od 5 godina.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Lični podaci prikupljeni u ovom procesu se ne dijele sa vanjskim stranama. Izuzetak može biti ispunjenje zakonskih obaveza u vezi sa policijskim istragama i sličnim okolnostima.