Red letenja - Charter odlasci

Odlasci | Dolasci
Avio-kompanija Datum Dan Broj leta Destinacija Planirano vrijeme Tip aviona
AVANTIAIR GMBH 26.03.2017 Nedjelja ATV302G Gibraltar 11:00 F100
CROATIA AIRLINES 26.03.2017 Nedjelja OU9401 Tirana 12:05 DH84

Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji
Turističke informacije