>

Katalog reklamnog prostora

Katalog reklamnog prostora

A1-A30
Lokacija: Aula
Dimensions: 180x110 cm
Izloženost: cca 800.000 posjetilaca p/a

 

 

 B7-B12
 Lokacija: Dolasci
 Dimensions: 3x(65x65cm)
 Izloženost: cca 260.000 posjetilaca p/a

 

 

 C1-C2
 Lokacija: Dolasci
 Dimensions: 300x150 cm
 Izloženost: cca 260.000 posjetilaca p/a

 

 

 D1-D100
 Lokacija: Dolasci/Odlasci/Aula/Parking
 Dimensions: 2x(50x40cm)
 Izloženost: cca 400.000 posjetilaca p/a

 

 

P

 E1-E4
 Lokacija: Na bočnim stranama parking kućice
 Dimensions: 2x (1.185 x 1.740 cm)
 Izloženost: cca 600.000 posjetilaca p/a

 

 

 G1-G2
 Lokacija: Parking
 Dimensions: 500x248 cm i 600x240 cm
 Izloženost: cca 800.000 posjetilaca p/a

Sarajevo Airport Magazine
Centrotrans BUS STOP Aerodrom - Baščaršija

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji