Prijevoznik Plan. Oček. Destinacija Broj leta Napomena
14:15 14:15 DUBAI FZ762
14:40 14:40 ZURICH LX1409
15:10 15:10 VIENNA
15:15 15:15 BELGRADE
15:20 15:20 LJUBLJANA
16:15 16:15 ZAGREB OU345
Vidi sve današnje letove19

Maj '17

Spašena zaštićena vrsta sova Mala ušara koja se nalazi na crvenoj listi ugroženih vrsta u FBiH

Zaposlenici Međunarodnog aerodroma Sarajevo spasili su sovu Malu ušaru. Riječ je o zaštićenoj vrsti koja se nalazi na crvenoj listi u...


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji
Turističke informacije