Prijevoznik Plan. Oček. Destinacija Broj leta Napomena
13:15 13:15 DUBAI FZ761
13:30 13:20 LJUBLJANA
14:00 14:06 ZURICH LX1408
14:20 14:33 VIENNA
14:45 14:45 BELGRADE
15:45 15:45 ZAGREB
Vidi sve današnje letove19

Maj '17

Spašena zaštićena vrsta sova Mala ušara koja se nalazi na crvenoj listi ugroženih vrsta u FBiH

Zaposlenici Međunarodnog aerodroma Sarajevo spasili su sovu Malu ušaru. Riječ je o zaštićenoj vrsti koja se nalazi na crvenoj listi u...


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji
Turističke informacije